De Theaterdag

Het Theaterproject met ‘De Theaterdag’ voor de basisschool

Het Theaterproject

Het Theaterproject is een samenwerkingsverband tussen Annie Tiekstra van Duo Ondersteboven en Martin Forget van Theater zonder Blabla.

Het Theaterproject ‘De Theaterdag’ heeft tot doel de kinderen kennis te laten maken met uiteenlopende vormen van podiumkunst: sprookjestheater, theater, mime, clownerie en improvisatie. Er wordt met alle leerlingen van de school een voorstelling gemaakt. Iedere groep volgt een workshop waarin hij kennismaakt met een van deze disciplines. Alle theateracts staan op papier uitgelegd. In de workshop wordt toegewerkt naar een act waarin de kinderen de sterren van de hemel zullen spelen. Het project wordt afgerond met een gezellige voorstelling waarin de nieuwe artiesten hun kunst zullen presenteren aan elkaar, ouders en andere belangstellenden.

Het Theaterproject biedt projecten aan van één dag tot drie dagen. We verzorgen de begeleiding, de theatermaterialen, het theaterdecor en de geluidsinstallatie. Het Theaterproject heeft ruime ervaring met het begeleiden van theaterprojecten voor basisscholieren. Vraagt u gerust naar referenties of komt u een keer kijken naar een project bij u in de buurt!

Oefenen voor de voorstelling van de theaterdag

Instructieavond voor ‘De Theaterdag’

Van tevoren verzorgt Het Theaterproject een training voor alle leerkrachten en eventueel hulpouders die bij ‘De Theaterdag’ gaan helpen. De beschrijvingen van de acts worden doorgenomen en alle theatermaterialen worden uitgeladen en klaargezet. De instructiebijeenkomst is vooral bedoeld om alle betrokkenen voor ‘De Theaterdag’ te enthousiasmeren. De instructie wordt meestal gepland op de avond voor ‘De Theaterdag’ van 20.00 uur t/m 21.30 uur.

In principe begeleidt iedere leerkracht zijn of haar eigen groep. Het Theaterproject adviseert één extra hulpouder bij iedere groep in te zetten. Daarnaast kunnen ouders helpen bij het maken van kostuums en bij het schminken.

Publiek bij de theaterdag
De voorstelling van de theaterdag

Introductievoorstelling

Voor de leerlingen begint ‘De Theaterdag’ met een voorstelling van Het Theaterproject. In de voorstelling worden diverse theaterkunsten op ludieke wijze getoond. Daarnaast speelt het publiek een belangrijke rol.

Oefenen voor de theater act

Repetities

Iedere groep repeteert onder leiding van zijn of haar eigen leerkracht, eventueel met ondersteuning van hulpouders. Eén of meerdere trainers van Het Theaterproject komen de leerkrachten ondersteunen en de acts regisseren. Na de repetities vindt er een voorstelling plaats voor en door de leerlingen. Het is leuk om hiervoor ouders en andere belangstellenden uit te nodigen.

Theaterdag voor scholen: oefenen met de kinderen

De voorstelling

Het Theaterproject begeleidt de presentatie van de voorstelling. Meestal wordt daarbij spontaan de hulp ingeroepen van een aantal leerlingen. Tijdens de voorstelling zitten de leerlingen met hun leerkracht in het publiek, zodat zij naar de medeleerlingen kunnen kijken. Het Theaterproject wijst iedere groep een plek toe. Vlak voor het moment van het optreden krijgt de groep een seintje van de presentator om zich achter het decor klaar te maken voor het optreden. Na het optreden kan de groep verder kijken naar de voorstelling. Het Theaterproject maakt een volgorde voor het programma. De school kan matten, bankjes en stoelen plaatsen voor het publiek.

Theaterdecor, kostuums en theatermaterialen

Het Theaterproject verzorgt de begeleiding, het theaterdecor (6 meter x 2,5 meter), de geluidsinstallatie en de theatermaterialen. Een aantal attributen kan ook door de kinderen zelf gemaakt worden. De school zorgt zelf voor de aankleding van de kinderen. Het mooiste is als iedere groep en elke leerkracht in het zwart en rood gekleed komt, zo krijgen we een mooi geheel.

Optreden van de kinderen op de theaterdag

Locatie

Alle activiteiten van ‘De Theaterdag’ vinden in principe plaats op school. Bij goed weer kunnen de introductievoorstelling, de repetities en de voorstelling buiten plaatsvinden. Bij slecht weer kunnen de repetities plaatsvinden in de klaslokalen en de introductievoorstelling en de afsluitende voorstelling in een gymzaal of aula. Soms wordt er voor de afsluitende voorstelling uitgeweken naar een grotere ruimte, zoals een sporthal of theater nabij de school. Het Theaterproject vraagt dan hulp van een ouder met een busje of aanhanger voor het verplaatsen van de theatermaterialen naar de voorstellingslocatie.

Mime act op de theaterdag op school
De voorstelling op de theaterdag voor basisscholen
Optreden van de robots op de theaterdag